Naprapatbehandling

En naprapatbehandling hos oss börjar med att du får berätta om dina besvär, därefter undersöker vi dig och diagnostiserar ditt besvär. För än då kan vi starta din behandling, där vi använder oss av manuella tekniker såsom manipulation, mobilisering, töj, massage och dry needling (en nålbehandlings form), det som behövs för ditt besvär. Till sist går vi igenom en rehabiliteringsplan anpassat efter ditt besvär och utefter de krav du ställer på din kropp med bra träningsrådgivning. Vi vill med behandlingar återskapa god funktion i led och muskler och optimera din kropp till den nivå du vill nå.

Priset för denna behandling är 750 kr kronor för 40 minuter och 1150 kr för 60 minuter.

 

 

Dry Needling

Dry Needling är en behandlingsform där vi använder nålar för att effektivt komma åt muskelspänningar som sitter djupt eller i de områden som inte går att nå med händerna. Det kan enkelt beskrivas som djupgående akupunktur och ger väldigt bra resultat på tex. långvariga muskelspänningar. 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: info@naprapatare.se - Besök oss på Årevägen 75, 837 52 Åre.