Naprapatbehandling

En naprapatbehandling hos oss börjar med att du får berätta om dina besvär, därefter undersöker vi dig och diagnostiserar ditt besvär. För än då kan vi starta din behandling, där vi använder oss av manuella tekniker såsom manipulation, mobilisering, töj, massage och dry needling (en nålbehandlings form), det som behövs för ditt besvär. Till sist går vi igenom en rehabiliteringsplan anpassat efter ditt besvär och utefter de krav du ställer på din kropp med bra träningsrådgivning. Vi vill med behandlingar återskapa god funktion i led och muskler och optimera din kropp till den nivå du vill nå.

Priset för denna behandling är 750 kr kronor för 40 minuter och 1150 kr för 60 minuter.

 

 

 

Akutbehandling

Vid akut smärttillstånd som  tex ryggskott, nackspärr eller andra åkommor med plötslig smärta. Det finns fysioterapeut och naprapat att tillgå för smärtlinding, diagnos och behandling. 

Du har tillgång till första lediga tiden hos behörig och legitimerad personal. 

 

Dry Needling

Dry Needling är en behandlingsform där vi använder nålar för att effektivt komma åt muskelspänningar som sitter djupt eller i de områden som inte går att nå med händerna. Det kan enkelt beskrivas som djupgående akupunktur och ger väldigt bra resultat på tex. långvariga muskelspänningar. 

 

 

Fysioterapi

Vid första besöket hos en Leg. Fysioterapeut får du berätta om dina besvär och bakgrund. Därefter gör vi en noggrann undersökning, fastställer en funktionsdiagnos och behandlar. Behandlingen kan bestå av aktivering, rörelseökande behandling (mobilisering eller manipulation), träning i förebyggande syfte och/eller smärtlindrande behandling av olika former. Därefter skapar vi en rehabliteringsplan som passar dina inviduella behov och de krav som du ställer på din kropp. Målet med behandlingen är att ge dig de bästa förutsättningarna för en kropp i rörelse.

Priset för denna behandling är 750 kr kronor för 40 minuter och 1150 kr för 60 minuter. 

Rörelseanalys

Rörelseanalysen hjälper dig att hitta dina starka och svaga länkar i din kropp. Det ökar kroppsmedvetenheten, förbättrar förståelsen till olika smärttillstånd och svårigheter i din vardag eller träning.

Sju basövningar analyseras av en av våra naprapater på kliniken under en bokad tid. Här hittar vi eventuella samband mellan skador och dåliga rörelsemönster, vi ”identifierar dina svaga länkar”.

Tillsammans går vi igenom och skräddarsyr ett effektivt och motiverande träningsprogram just för dig och du instrueras i övningarna. Efter 6-8 veckor finns det möjlighet att boka upp en ny tid för uppföljning och att gå vidare till nästa nivå.

Förebyggande - Du börjar jobba med sina svaga länkar som återhämtningspass eller intill ordinarie träning

Prestationshöjande - Individuell träningsprogression 

Rehabiliterande - Rörlighet och styrka utefter krav du ställer på din kropp

Boka din tid för Rörelseanalys för 1150 kr 

 

Vi vill ge dig som stundent 20 % på Naprapatbehandlingar vid uppvisande av studentlegitimation. Vi har även andra rabatter till samarbetspartners, se fliken samarbeten.

 

Vi på Naprapatkliniken Åre hjälper dig och din kropp till ett aktivt liv med våra individanpassade naprapat- och massagebehandlingar samt rehabilitering på din nivå.

Öppet året runt - Tel: 0647 - 48 51 20 - E-post: info@naprapatare.se - Besök oss på Årevägen 75, 837 52 Åre.